همه نوشته‌ها در 'پيشكسوتان' اشتراک

جشن پيشكسوتان علم وورزش

  آقاي دكترشاهين محمد صادقي نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي در مراسم تقدير از پيشكسوتان